پایان نامه روانشناسی روایی پرسش نامه سرشت و منش

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

2-5-3-2نظریه منش[1]:

از نظر کلنینجر مدل سرشت  با ابعاد چهار گانه ، طرحی را برای تفکیک انواع مرسوم اختلالات  شخصیت ارائه می نماید(کلونینجر،1987). اما نمی تواند وجود و یا عدم اختلال شخصیت را محرز و قطعی نماید(کلونینجر وهمکاران،1993). از دیدگاه  این نظریه منش شناسی شخصیت به تفاوت های بین فردی در پندارهای مربوط  به خویشتن[2] و به اهداف و ارزش های فردی اشاره دارد. در واقع سرشت انسانی تفاوت های فردی در واکنش های هیجانی خودکار و عادتی را پی ریزی می نماید در حالی که انواع  خود پنداری ها اهمیت و معنای  تجربه های جاری را مشخص می نمایند و از این طریق واکنش­های هیجانی را هم تحت تاثیر قرار می دهند.  کلنینجر)1994)سه بعد برای منش در نظر می گیرد .

او در این مجموعه  بعد خودراهبری1 بر پایه ی پنداشت  از خویشتن را به عنوان  یک فرد مستقل2 که دارای زیر مجموعه های وحدت، احترام  ، عزت ، تاثیر بخشی ، رهبری و امید است تعریف کرده است .  همچنین بعد همکاری3 بر پایه ی پنداشت  از خویشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی، رحم و شفقت، وجدان و تمایل به انجام امور خیریه مشتق می گردد.  علاوه بر این دو بعد، بعد خودفراوری4 بر پایه ی مفهوم از خویشتن بر پایه ی مفهوم  از خویشتن به عنوان بخشی از جهان پیرامون و منابع آن مطرح شده  است که با پندارهای حضور رازگونه  ایمان مذهبی، و متانت و صبوری بیان گردیده است(حق شناس،1390).

[1] – character

[2] – self – directiveness

1– self – concept

2– self – directiveness

3– autonomous individual

4– cooperativeness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا پرسش نامه سرشت و منش از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

2- آیا پرسش نامه  سرشت و منش از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

3-آیا پرسشنامه سرشت و منش با سن همبستگی معنی داری دارد؟

4-آیا بین دو جنس در مقیاس های پرسش نامه سرشت و منش تفاوت وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.