پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و فوايد آن :

1- مهارتهاي خلاقيت باعث غناي زندگي ميشوند زيرا از اين مهارتهاي تفكر ميتوان در منزل به هنگام تفريح و به خصوص در رابطه با ديگران استفاده كرد .

2- مي توان در زمينه شغلي موفقيت هاي بيشتري كسب كرد و به شغل خود ، چالش و هيجان بيشتري بخشيد .

3- پيگيري آرزوها و احتمالات ، باعث ايجاد احساسات نيروبخشي چون حس ماجراجويي حوادث غير مترقبه ، لذت و تفريح مي شوند .                                                                                                         4- با به كارگيري مهارتهاي حل خلاق مسئله ، راه حلهاي نوآورانه و افكار جديد براي حل مسئله با نيازي مشخص ، به ذهن خطور مي كند . چنين افكاري از راه حلهاي معمول كاملاً متمايز بوده و كيفيت بالايي دارند (فیض بخش , 1383).

5- از آنجا كه مهارتهاي حل خلاق مسأله افكار تحليلي و تخيلي را در هم مي آميزد ، باعث ايجاد تعادل در تفكر مي شود ، همانگونه كه تفكر شهودي براي دستيابي به نتايج برتر حائز اهميت است ، تفكر انتقادي و ساختاري نيز داراي اهميت مي باشند .

6- اگر ما در پي يافتن راه حلهاي مناسب براي بسياري از مشكلات فني ، اقتصادي ، بومي ، آموزشي ، اجتماعي و سياسي دنياي صنعتي خود هستيم ، نياز به متفكران خلاق داريم .

7- با بهره جستن ازتفكرخلاق و قابل انعطاف ، رهبران و اكثر افرادي كه با يكديگر مشغول به فعاليت هستند ، ميتوانند براي حل چنين مسائلي به راهكارهاي نوين دست يابند .

8- مهارتهاي تفكرخلاقانه به افراد اين امكان را ميدهدكه علاوه بر قبول تغييرات ، خود را با آن وفق دهند (فیض بخش, 1382).

خلاقيت و CPS                                                  Creative    Problem   Solving                                                                   

تا همين چندسال پيش ، حل مسئله را بيشتر به عنوان يك امر استدلالي و عقلايي تعريف مي كردند. هنگامي كه دانشمندان و پژوهشگران مديريت سعي مي كردند فرآيند حل مسئله را بهبود بخشند توجه خود را به عوامل كيفي و تجزيه و تحليل آنها معطوف مي كردند اما در سالهاي اخير ، يك روش كاملاً عقلايي و استدلالي تمامي ابعاد حل مسئله را در بر نمي گيرد . خلاقيت براي موفقيت آميز بودن حل مسئله ، امري حياتي است . بنابر اين فرآيند حل مسئله را مي توان به عنوان فرآيند CPS نام برد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384)

در فرآيند CPS هشت مرحله اصلي وجود دارد :

1- تجزيه و تحليل محيط : در اين مرحله فرد يا سازمان اقدام به جمع آوري اطلاعات از محيط        بيروني مي كند در مورد سازمان ها اطلاعات محيط بيروني و دروني هر دو لازم است يعني    اطلاعاتي در مورد مشتريان ، رقبا بازار ، صنعت ، اقتصاد و سياست و ….. جمع آوري گردد                                              اگر شما دائماً در جستجوي نيازها ، مشكلات و فرصتها نباشيد ، چطور مي توانيد آنها را بيابيد ؟ يا چطور مي توانيد مشكلات را حل كنيد ؟ و از فرصتها استفاده كنيد در صورتي كه آنها را قبلاً كشف نكرده باشيد ؟

( هیگینز، ترجمه: احمدپور، 1384).

2- تشخيص مسئله : پيش از اينكه بتوانيد مسئله اي را حل كنيد يا از فرصتي استفاده كنيد بايد از وجود آن مسئله يا فرصت باخبر شويد . با استفاده از اطلاعاتي كه به هنگام تجزيه و تحليل محيط به دست مي آوريد مي توانيد از وجود مسئله يا فرصت آگاه شويد اغلب فردي كه حلال مسئله است ، صرفاً احساس مهمي نسبت به اشتباه بودن چيزي يا وجود فرصتي دارد . ظاهراً يك دوره ترديد و گمان سپري مي شود كه طي آن ، وي اطلاعات محيط پيراموني را در ضمير ناخودآگاه خود پردازش كرده و در نهايت ، وجود مسئله يا فرصت در ضمير آگاهش نقش مي بندد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

3- شناخت مسئله :

مرحله شناخت مسئله مرحله اي است كه اطمينان حاصل مي شود تلاشهاي سازمان به سمت حل مسئله واقعي و نه صرفاً از بين بردن نشانه ها و علايم ظاهري ، سوق خواهد يافت . در اين مرحله همچنين ، اهداف فرآيند حل مسئله تعيين و دلايل برطرف شدن مسئله مشخص مي شود . حاصل كار اين مرحله معيارهاي تصميم گيري براي ارزيابي راهكارهاي گوناگون است .

تفكر استدلالي و شهودي هر دو در اين مرحله صورت مي گيرد اما شناسايي عمدتاً يك فرآيند عقلايي و استدلالي است .

سؤالات اصلي كه بايد مطرح شود عبارتند از :

1- چه اتفاقي افتاده يا خواهد افتاد ؟

2- روي چه كسي تأثير گذاشت يا خواهد گذاشت ؟

3- چه زماني اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

4- چگونه اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

5- چرا اتفاق افتاد يا خواهد افتاد ؟

6- چه بايد بكنيم تا موفق تر شويم ؟

در طرح اين پرسشها توجه اصلي معطوف به رسيدن به مسئله اصلي يا شناسايي فرصت واقعي است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

4- فرضيه سازي : فرضيه سازي درباره وضعيت عوامل آينده درشرايط حل مسئله امري ضروري است براي مثال :وضعيت اقتصاد بهنگامي كه محصولات جديد راه اندازي ميشود چگونه خواهد بود ؟ واكنش مديران نسبت به پيشنهادها چه خواهد بود ؟ فرضيه ها ممكن است مانعي بر سر راه موفقيت بالقوه يك راه حل باشند ، يا ممكن است باعث شوند قابليت يك راهكار خاص را براي حل مؤثر مسئله دست كم بگيريد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

5- ارائه راهكارهاي مختلف : خلق راهكارهاي گوناگون مستلزم فهرست بندي راهكارهاي شناخته شده ( كه يك عمل عقلاني است ) و ايجاد راهكارهاي اضافي ( كه يك عمل ادراكي و شهودي است ) مي باشد در اين مرحله بيشتر فعاليتهاي خلاقيت بسيار مفيد واقع خواهد شد .

هدف از ارائه راهكارهاي مختلف اين است كه مطمئن شويد با راه حلهاي بالقوه كافي به مرحلة گزينش CPS رسيده ايد . تكنيكهاي خلاق براي ارائه راهكارها مي تواند به تدوين راه حلهاي احتمالي خيلي بيشتري نسبت به عدم استفاده از اين تكنيكها كمك كند . خلق راه كارهاي مختلف تا حدودي يك امر عقلايي و استدلالي و تا حدودي شهودي و غير استدلالي است .

از اين نظر استدلالي است كه از سلسله اي مراحل پيروي مي كند و از اين نظر ادراكي است كه اين مراحل ، طراحي و تدوين مي شود تا قدرت ادراك و شهود شما را آزاد سازد و بتوانيد به طرز مؤثري از آن استفاده كنيد در اين مرحله به كميت افكار جديد بيشتر علاقه منديد تا به كيفيت آنها. براي بيشتر افراد ، خلاقيت در اين مرحله از CPS به بالاترين سطح خود مي رسد  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

6- ارزيابي و انتخاب :  تصميم گيري بايد بر اساس ارزيابي اصولي راهكارهاي گوناگون در مقابل معيارهاي از قبل تعيين شده صورت پذيرد . بخش كليدي و بسيار عقلاني اين فرآيند مستلزم تعيين نتايج احتمالي راه حلهاي مختلف است. اين اطلاعات براي تصميم گيري اهميت به سزايي دارد هر قدر كار خلق راهكارها و تعيين نتايج احتمالي آنها بهتر انجام پذيرد شانس انتخاب مؤثر يك راهكاربيشتر خواهد بود فرآيند گزينش عمدتاً يك فرآيند عقلايي و استدلالي است . اما تصميم گيرندگان خيلي ماهر بر قدرت ادراك و شهود خود نيز تكيه مي كنند به ويژه در خصوص مسائل پيچيده  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

7- اجرا : پس از آنكه ديدگاه روشني نسبت به كاري كه مي خواهيد انجام دهيد پيدا كرده و برنامه اي براي انجام آن داشتيد آنگاه مي توانيد عملاً دست به كار شويد اجرا مستلزم توجه دائم است اين امر يعني دقيق شدن در جزئيات و پيش بيني موانع و غلبه بر آنها . اهداف خاصي را مشخص و مهلت هاي معقولي را معين كنيد و پشتيباني ديگران را از راه حل پيشنهادي خود جلب كنيد اجرا مجموعه اي از مسائل و فرصتها را در خود دارد    (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

8- كنترل : ارزيابي نتايج آخرين مرحله فرآيند حل خلاق مسئله است كه اغلب ناديده گرفته مي شود هدف از ارزيابي ، تعيين ميزان حل مسئله از طريق اقداماتي است كه به عمل آورده ايد. اين مرحله مستقيماً به مرحله تجزيه و تحليل محيط راه پيدا مي كند و چرخة جديدي از خلاقيت و حل خلاق مسئله آغاز مي شود تشخيص نقايص در صورت لزوم در راه حلها در اين مرحله حائز اهميت است اگر بتوانيد به اشتباهات خود اعتراف كنيد يا بدون اينكه احساس شرمندگي كنيد يا حالت تدافعي بگيريد تصميم خود را عوض كنيد در آن صورت ، مهارت انطباق با فكر روشن را درك كرده ايد اين امر مستلزم تفكر عيني ، شجاعت فكري ، و اعتماد به نفس است  (هیگینز, ترجمه: احمدپور1384).

خلاقيت و تكنيكها :تكنيكهاي خلاقيت كه مهمترين خلاقيت قرن نوزدهم شناخته شده است در واقع همان اختراع روش اختراع هست كه استفاده از آنها به ما كمك مي كند تا از مكانيزم طبيعي و غير خلاقانه ذهن نجات يابيم . مكانيزي كه ساليان سال با آن فكر كرده ايم تصميم گرفته ايم و مثل يك عينك هميشه از پشت آن به دنيا نگاه كرده ايم و فقط براي لحظاتي به طور اتفاقي و غير آگاهانه از آن خارج شده ايم .

يكي از بهترين روشهاي پرورش خلاقيت ، استفاده از تكنيكهاي ( فرآيندهايي ) است كه استعداد خلاقيت را دريك شرايط معين، افزايش ميدهد اينگونه تكنيكها را مي توان درهمه مراحل فرآيند CPS به كار بست . بسياري از اين تكنيكها مستلزم استفاده از گروه ها است كه تجربه نشان داده است وجود اين گروه ها در ارتقاي سطح خلاقيت بسيار مفيد است (صمدآقایی, 1380).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بسته هستند

پایان نامه آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

نظام آموزش و پرورش سنتی: م

 

 

 

 

 

 

برخی مسائل فرهنگی در هر جامعه می تواند مانعی بر سر راه بروز خلاقیت باشد به عنوان مثال جامعه امریکا بر تعلیم و تربیت منطقی تاکید کرده و تجربه عواطف بویژه در جستجوی حقایق بودن را سرکوب می کند .

در صورتی آگاهی عاطفی و ابراز آن برای کسب دستاوردهای خلاق مفید و موثر شناخته شده اند(کیا , 1386).

بر عکس این عقیده اسلام اعتقاد به تعادل , جبر و اختیار دارد و در قرآن آمده است که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند مگر آنکه آنان خود متغیر شوند و آنچه را که در خودشان است تغییر دهند (کیا, 1386).

2– خيال پردازي به معني وقت تلف كردن ، تنبلي و حتي ديوانگي است

3- بازي و بازي گوشي فقط مال بچه هاست

4- منطق ، عمل گرايي ، عدد و رقم و محاسبه خوب است ، اما احساس ، هيجان و كشف و شهود و غيره اموري عادي و طبیعي نيست :

5- ترجيح دادن سنتها به تغيير و تحولات

6- هرمشكلي با پول وتفكر علمي حل ميشود (میرمیران، 1385).

و- موانع تاریخی: مثل تفکرات منفی که در طول تاریخ مانع از بروز خلاقیت در افراد شده است مثلا وجوداین عقیده در یونان باستان که تاکید می کرده «تاریخ تکرار می شود. » و به همین دلیل باعث می شد تا افراد تصور کنند تلاش هایشان بی نتیجه خواهد بود (کیا , 1386)

د- موانع فردي خلاقيت :

1- موانع بيولوژيكي : عده اي از دانشمندان معتقدند كه استعداهاي خلاق جنبه ارثي دارند . پس استعداد در ژنتيك افرادي خاص است و فقط آنها مي توانند خلاق باشند البته اين كه ژنها در ميزان هوش نقش اساسي دارند شكي نيست ولي اين امر دليلي قانع كننده نيست كه ديگران نتوانند خلاقيت و نوآوري داشته باشند (امیرحسینی, 1384).

2- موانع رواني : مهمترين و شايعترين موانع درراه پرورش تفكر خلاق ، موانع رواني است كه اهميت آن به مراتب بيشتر ازموانع تاريخي ، بيولوژيكي ، فيزيولوژيكي و اجتماعي است. دربروز اين موانع خود فرد عامل اصلي است .اوست كه با گفتن « نمي دانم » و« نمي شود » ، « تحقير مي شوم » ، « طرد مي شوم » ، « بد است » ، مسخره و تنبيه مي شوم ، طرد مي شوم ، مانع خلاقيت خود مي شود (امیرحسینی , 1384).

3- موانع احساسي هيجاني خلاقيت :

1- ترس از شكست يا ريسك گريزي.

2- عدم تحمل مسائل مبهم.

3- تمايل به قضاوت در مورد ايده ها ، در مقابل توليد ايده هاي جديد.

4- ناتواني در سپردن موضوع به ضمير ناخودآگاه.

5- نداشتن هيجان ، شور و رقابت پذيري.

6- ضعف خيال پردازي و ناتواني در تشخيص واقعيت از خيال

7- ترس از ابراز وجود يا قضاوت ديگران واقعاً مي تواند جلوي خلاقيت را بگيرد .

8- احساس بيگانگي با مسأله .

9- ابهام يا پريشاني خود خواسته

10- خواسته هاي حقير و ناچيز

11- مطابقت : به علت ترس ازمتفاوت بودن با ديگران به وجود مي آيد و اين احساس كه فرد درراهي قدم برداشته كه كس ديگري درآن مسير نبوده است . و او تنها چنين اقدامي راكرده است پس شايد كار درستي نكرده است مانع بزرگي در تحقق و ظهور خلاقيت است . افراد براي همخواني با ديگران سعي مي كنند در چارچوبي عمل كنند كه ديگران عمل كرده اند و اين نمي تواند منجر به ابتكار عمل گردد (میرمیران، 1385).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بسته هستند

پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

–  موانع سازماني خلاقيت :

1– عدم دسترسي به اطلاعات

2- فقدان ارتباط افقي و عمودي مناسب

3- اندازه سازمان

4- ساختار نامناسب سازماني

5- افق زماني كوتاه مدت مديران براي سودآوري

6- تخصيص دقيق هزينه ها عليرغم عدم پيش بيني دقيق درآمدها

7- فقدان سيستم پيشنهادات مؤثر و دقیق

8- فقدان لوازم و ابزار لازم

9- فقدان سيستم تشويق و پاداش هدفمند و منعطف

10- ناسازگاري ، استرس و نارضايتي كاركنان

11- مبارزات و سياست بازيهاي سازماني

12- دلگرمي زياد از حد مديريت

13- اعتقاد به اينكه نوآوري به راحتي به دست مي آيد

14- فشار براي اخذ نتيجه سريع (کیا، 1386).

ج- موانع فرهنگي خلاقيت                                

 به عنوان نمونه ترس از انحراف از قراردادهاي اجتماعي مي تواند يكي از بزرگترين موانع خلاقيت از طر ف دیگر, تعصبات قومی , نژادی و اجتماعی نیز عوامل دیگری هستند که بسیاری از راههای خلاقیت را مسدود می کنند. فرد خلاق می باید فراتر از مرزهای خانوادگی, قومی و نژادی اندیشه کند و باید بداند که این جهان , جهان علت معلول است و نمی توان پدیده های هستی را با خرافات و طالع بینی تفسیر و تعبیر کرد (کیا , 1386).

1-مذهب : بعضي ازمذاهب و فرق بطوركلي يا نسبي و موردي ، خلاقيت و نوآوري را به شكل رسمي و غيررسمي نهي كرده و اموري مثل تكنولوژي را راهي انحرافي يا غير مستقيم ميدانند كه زندگي بشر را به مخاطره مي اندازد . موانع خرافی در قالب مذهب مثل اعتقاد به صبر افراطی که موجب می شود افراد از تلاش برای رفع مشکلات خود و رسیدن به زندگی آرام دست بردارند و بر این عقیده باشند که ه8ر بلا و ظلمی که به آنها می رسد را پدیده الهی بدانند و در نتیجه بسیار منفعلانه با سرنوشت خود و آینده شان برخورد کنند.

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی بسته هستند

پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي :

بازبودن رابطه خلاق و خصوصيات بالقوه انسان باعث شده است تا اين خصوصيات درطيف وسيعي از ويژگيهاي خاص طبقه بندي شود بطوريكه پاره اي ازاين ويژگيها را دريكطرف طيف و ديگر ويژگيهاي متضاد انسان را درطرف ديگر طيف و درمقابل اولي قراربگيرد ، وقتي اين دوگروه از ويژگيها درمقابل همديگر قرار مي گيرند بصورت اضداد درمي آيند . محققين دريافته اند كه اين ويژگيهاي متضاد درافراد خلاق بيشتر به صورت وحدت اضداد جلوه گر است (آقایی فیشایی, 1377)

مفهوم وحدت اضداد را مي توان درتحقيقات « مك كنيون » و « بارون » درانستيتوي ارزيابي و تحقيقات شخصيتها كه دردانشگاه كاليفرنيا در بركلي واضح و روشن است داد.

آنان دريافتند كه افراد فوق العاده خلاق بيش ازهمتايان كمترخلاقشان دروفق دادن خود با تضادهاي دروينشان موفق بوده اند . آنان درآن واحد داراي ويژگيهاي مذكر و ويژگيهاي مؤنث ، مستقل و وابسته ، داراي خودكاري بيشتر و نيزپذيراتر و بازتر نسبت به اين ويژگيهاي متضاد در بين افراد خلاق و از نتايج چنين تحقيقاتي در تعجب اند (آقایی فیشایی, 1377).

« ويليام ميلر» دركتاب « سهم خلاق» ، ويژگيهاي خلاقيت فردي را تحت عنوان SPIRITED [1] برشمرده است . او مي گويد : فكري تازه ؛ عجيب و غريب ؛ متضمن ريسك ، شوخي و لطايف از رفتارهاي بارز آنهاست همچنين پرانرژي ، دلير ، مثبت ، مستقل و مصردرنظريات خویش هستند . به مشكلات به طريق جديد نگاه كرده ، بعضي ازاوقات شكاك بوده و برخورد راحت با پديده ها را نمي پذيرند تمايل به سهيم شدن در افتخارات را داشته و قدرداني ، بيشتر از پول مورد توجه آنان قرار مي گيرد (امیر حسینی , 1384).

« تورنس»[2] ( 1980) بعد ازمطالعة بيست و دوساله خويش ازكودكان و نوجوانان نتيجه گرفت اساس شخصيت افراد خلاق عبارت است از :استقلال انديشه ، شيفتگي فراوان نسبت به مسأله يا فعاليت مورد علاقه شان . او شجاعت ، صداقت ، كنجكاوي ، ميل براي ريسك نمودن را نيز به عنوان صفت بارز افراد خلاق ذكر كرد . ( تورنس 1983 ) به نقل از حسینی, 1381).

ويژگي خاص افراد خلاق درتوانائيهايي است كه درزمينه توليد از خود نشان مي دهند ، يعني با استفاده ازعوامل توليد ، مثل زمين ، نيروي كار و سرمايه كالا يا خدمات جديدي را عرضه مي نمايند . افرادخلاق و نوآور درپي فرصتهايي هستند كه مديران اجرايي نمي توانند آنها را ببينند يا به آنها توجهي نمي نمايند . افراد خلاق يا نوآور از اطلاعاتي استفاده ميكنند كه براي توليد چيزهاي جديد در دسترس همگان قرار دارد ( آقايي فیشایی ، 1377 ).

« استرانبرگ[3] » (1985) افراد خلاق را با ويژگيهاي متمايز زير بيان مي دارد :

1- علاقه به ريسك نمودن دارند .

2- محدوديتها وموانع را قبول نمي كند و براي انجام كارهاي ناممكن تلاش مي نمايد .

3- به فعاليتهاي هنري و موزيك علاقه دارند .

4- داراي توانايي بهره برداري از امكانات محيط پيرامون خويش براي ساختن چيز تازه و منحصر به فرد هستند .

5- سؤالات و فرضيات زيادي راجع به نرمهاي اجتماعي دارند .

6- افرادي كنجكاو هستند .

7- آمادگي طرد شدن و عدم تأييد از طرف ديگران را دارند  (آقایی فیشایی, 1377).

خلاقيت و موانع :

امروز اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران و تئوريسين هاي خلاقيت و نوآوري ، معتقدند :

همة افرادكم و بيش فطرتاً خلاق هستند ، اما اگر درجامعه افرادي ديده مي شوند كه اصلاًخلاقيت ندارند ويا عده اي ازخود خلاقيت بيشتري نشان ميدهند ، علتش اين است كه افراد مختلف بطور غيرارادي ممكن است از بدو تولد و بلكه قبل از آن در شرايطي قرارگرفته باشند كه موانع كمتري براي رشد و شكوفايي استعداد بالقوه خلاقيت وجود داشته است  (کیا , 1386).        

1.Spontaneous  , Persitent , Inventive , Rewarding , Inner openness  ,Transecendent , Evaluation , Demoeratie

  1. Torrance

3- Stren  berg

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه روانشناسی بسته هستند

پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و آموزش :

خلاقيت چيزمرموزي نيست كه فقط دراختيار عده اي خاص باشد ، هركسي مي تواند آن را فرا گيرد اما توسعه اين قابليت و تبديل آن به مهارت ، عمدتاً توسط پدر و مادر ، معلمان ، رؤسايي كه قواعد و قوانيني را درباره رفتارهاي قابل قبول تجويز ميكنند ، خنثي و بي نتيجه مي شود و از آنجايي كه فقط تعداد كمي از رفتارها مجاز شمرده مي شوند ، خلاقيت سركوب مي گردد  (هیگینز, ترجمه : احمدپور , 1384).

خلاقيت مي تواند به صورت تصاعدي و افزايشي باشد كه  طي گامهاي كوتاه رو به جلو روي دهد ، نظيرتحقيقات دراز مدت و بسيار دقيقي كه به اختراع واكسن فلج اطفال انجاميد . عكس اين قضيه نيز صادق است و خلاقيت مي تواند با گامهاي بلند وجهشي صورت پذيرد كه طي آن بسياري ازحلقه ها درزنجيرة تكامل مفاهيم ، با يك تلاش يكباره اي پشت سرهم گذرانده ميشود . بسياري از قابليتهاي كامپيوتر شخصي مكنتياش شركت اپل كامپيوتركه سيستم بسيارپيشرفته اي به شمار مي رفت در زماني كه به جهانيان معرفي شد جهش بزرگي در فن آوري بود  (هیگینز, ترجمه : احمدپور , 1384).

در بروز خلاقیت, تحصیلات عامل اساسی نیست . بسیار دیده می شود افرادی که تحصیلات رسمی نداشته اند خلاقیت هایی از خود بروز داده اند که در افراد با تحصیلات بالا و عالی مشاهده نشده است (کیا ,1386).

لزومي ندارد كه حاصل تلاش خلاقيت آميز، يك شئ فيزيكي باشد ، بلكه مي تواند يك فكر ، ارتباط بين وقايع ، يك بينش ، يايك فرآيند كارآمدتر و مؤثرتر و يا يك محصول يا خدمات جديد باشد . هر يك ازاينها هنگامي كه بطوركامل ابراز شوند داراي ارزش خواهند بود ( هيگينز ، ترجمه: احمد پور ، 1383)

خلاقيت خلق الساعه نيست ، براي آن برنامه ريزي لازم است تفكر مثبت وجستجوگر نيازدارد ، درحين آموزش مخاطره پذيري ضروري است . نگرشي كه درپي گزينه هاي ديگر باشد . انعطاف و توانايي ذهني گسترش يابد . هدف اصلي آموزش جمع آوري دانش نيست ، بلكه يادگيري تفكر خلاق ، خودآموزيو ودر پي پاسخ دادن به سوالهايي است كه هنوز بررسي نشده اند( حائري زاده ،  1381 ).

زماني خلاقيت به عنوان خصيصه ي منحصر به فرد و ذاتي درنظرگرفته مي شد ، ولي امروزه برخي ازمكاتب فكري معتقدند كه خلاقيت قابل آموزش و يادگيري است (احمدپور, 1383).

آموزش دادن تفكر خلاق آموزش دادن مهارت است . يعني آموزش ابزارهايي كه به آساني مورد استفاده واقع مي شوند ولي با وجود سادگي نيرومندند . براي نشان دادن این كه اين ابزارها چگونه موثر واقع مي شوند لازم است مثالهاي زيادي ارائه شود . بايد تمرين هاي زيادي داده شود. اين تمرين ها بايد هميشه آميزه اي از نمونه هاي مغاير باشند كه با موضوعات مورد علاقه كساني كه مورد آموزش هستند، مستقيما مربوط نباشند . (دوبونو، ترجمه غفاري پور و بصيري، 1382)

خلاقيت و آزمون : آزمونهاي قدرت خلاقانه ، شناخته شده ترين نوع سنجش خلاقيت هستند آنها از روي آزمونهاي سنجش هوش الگو برداري شده اند و به طوركلي در بسياري از روشها مانند هم هستند . بيشتر آنها آزمونهاي كاغذ و مدادي هستند كه به امتحان شونده مسائل سختي داده مي شود تا در زماني مشخص آنها را انجام دهد (فیض بخش , 1381)

تئوري ساختارذهني گيلفورد ( 1956) نقش اساسي درروشن كردن توانائيهاي ذهني دارد كه در افكارخلاقانه دخيل هستند و درنتيجه درامتحانات خلاقيت بايد اندازه گيري شوند ، به طورخاص ، توانايي درگير شدن در افكار مختلف محك اصلي به كار برده شده دراكثر امتحانات است . اگر چه لازم به ذكر است كه گيلفورد نمي گويد : كه افكار مختلف با خلاقيت مترادف نيست . افكار مختلف را ميتوان اين طور تعريف كرد : توانايي توليد ارتباطات غيرمعمول يا جزئي براي سؤال محرك بر خلاف افكار متقارب كه روي يك راه حل درست مسأله منطقي ، به ترتيب و متمركز هستند .يكي از شناخته شده ترين امتحانات افكار مختلف ، امتحان استفاده از غيرمعمولهاي تورنس است . كه درآن از افراد خواسته مي شود تا درباره هر تعداد راهي كه مي شود از يك شيء معمولي ( مانند گيره كاغذ) استفاده كرده ، فكر كنند (فیض بخش , 1381).

در اوايل دهه 1960 ، تورنس تعدادي از آزمون توانايي خلاقيت طرح كرد ( امتحانات تورنس دربارة تفكرات مختلف يا TTCT ) كه احتمالاً بيش تر از ديگر آزمونها به كار برده شده اند اين آزمون ها كه براي مسائل تحصيلي تهيه شده اند بيشتر امتحانات كتبي و شفاهي هستند . از امتحان شوندگان خواسته مي شود كه در مدت زماني معين هر تعداد كه مي توانند پاسخ هاي غير معمول و هوشمندانه ارائه دهند (فیض بخش 1381).

آزمون خلاقيت درسنين متفاوت نشان ميدهد كه درچهل سالگي 2 0/0 از افراد خلاق بودند ؛ در سي سالگي 2 0/0 ، در 25 سالگي 2 0/0 ، در 17 سالگي 10 0/0 ، اما در 5 سالگي 90 0/0 آنها خلاق بودند (حائری زاده, 1381).

 خلاقيت و كارآفريني : بطوركلي متغيرهاي مربوط به كارآفرين وكارآفريني علاوه بر رويكردهاي جامعه شناختي مورد مطالعه و توجه دانشمندان و صاحب نظران روان شناسي نيز قرارگرفته است .يكي ازاين متغيرها كه مورد توجه روان شناسان دراواسط قرن 20 توجه خود را به تجزيه و تحليل فرد معطوف داشتند و اكثرآنها به دنبال كشف پاسخ اين سؤال بودند كه كدام ويژگيهاي فردي كارآفرين است كه وي را از غيركارآفرين تمايز ميسازد و هدف روان شناسان درواقع كشف چگونگي ايجاد ويژگي هاست . روان شناسان كارآفريني را به عنوان محصول رفتارهاي انسان مانند تصميم گيريها ، افكار و عملكردها درنظرميگيرند و تمامي آنها را تجلي انگيزه ها و نيازهاي غريزي و غيرغريزي مي دانند . بنابر اين آنها تمركز خود را معطوف به شناخت اين انگيزه ها و نيازها كردند . در اين رويكرد عملكرد كارآفرين مورد توجه قرار مي گيرد كه دربرگيرنده رويكرد شخصي نيز مي باشد . دراين ميان مهمترين رويكرد هايي كه بيشتر مورد توجه قرار گرفت : نياز به توفيق، مخاطره پذيري،  تحمل ابهام ، داشتن مركزكنترل دروني ، خلاقيت و استقلال طلبي مي باشد .درهمين زمان بعضي از روان شناسان كه سرشناس ترين آنها « ديويد مك كلند » بوده به طرح نظريه روان شناسي توسعه اقتصادي پرداخت . براساس اين نظريه وي معتقد است كه عامل عمدة عقب ماندگي اقتصاد كشورهاي توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است ، وي به سه نيازتوفيق، قدرت وعاطفه ( احساس تعلق ) درنظريه خود درمورد كارآفرينان معتقد بود (مهرابی, 1385).                                

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه بسته هستند

پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و خواب :

تحقيقات بسياري وجود دارد كه نشان مي دهد خواب مي تواند تأثير مثبتي در عملكرد انسان داشته باشد و خلاقيت نيز جزئي از آن است . خواب خوب شبانه مي تواند قدرت هوش و فراست انسان را 40/0 افزايش دهد (دانشکده پزشكي دانشگاه هاروارد به نقل از فیض بخش, 1381).

خواب درحافظه وآموختن نيزتأثير به سزايي دارد ، به اين معني كه خواب پديده اي منفعل نيست ، بلكه دركاركرد مغز اثر فعال دارد ، بويژه هنگامي كه چشم حركات سريع مي كند ، با غشاي مغز ارتباط پيدا مي كند .در اين نقطه است كه حافظه تداعي كننده انسان ذخيره ميكند ، همچنين از نظرپردازش نيز تأثيرمثبت دارد . درست مانند بعضي جنبه هاي خلاقيت خواب خوب اين امكان را فراهم مي آورد كه واقعيت ها و تصورات خود راپردازش كنيم و الگوهاي منطقي و منسجمي به وجود آوريم .

مغزدرحال خواب كارگاه اضطراب خلاق ناميده ميشود . كه به تخيل ، استعاره و نمادگرايي تكيه دارد تركيب تفكرجدي و منطقي با تفكر عرضي[1] و رويا ، خلاقيت را تقويت ميكند .نمونهايي بسياري از اين نوع روياي خلاق نزد اشخاص خلاق و موفق تاريخ وجود دارد مشكل اينجاست كه درجامعه جديد غالباً آن قدرمشغوليم كه نمي توانيم به حدكافي بخوابيم (فيض بخش 1381 )

خلاقيت و گروه :

سينرژي : يكي از نظريه هاي اساسي دربارة خلاقيت اين است كه فعاليت هاي خلاق در صورتيكه درگروه انجام شود ، به صورت متزايد درخواهد آمد به اين معني كه اشخاص اگر دسته جمعي كاركنند ، انديشهاي بيشتر يا بهتري توليد خواهند كرد تا به تنهايي ، با وجود اين تك تك اعضاء مي توانند از اكثر فنون خلاقيت نيز بهره ببرند   (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

1.Hateral   Thinking

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود بسته هستند

اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و سن :

درخصوص رابطه سن و خلاقيت گزارشهاي مختلف و بعضاً متضادي داده شده است ، به عنوان نمونه يك آمار ، اوج خلاقيت را سن شصت سالگي نشان مي دهد و آمار ديگر بچه ها را خلاق تر معرفي مي كند . اين درست است كه بعضي افراد با بالا رفتن سن خلاق تر مي شوند و عده اي برعكس ، هر چه سنشان بيشتر مي شود خلاقيتشان كمتر مي شود و دليل اين امر درنحوة استفاده از تجربه است . به اين معنا كه اگر چه يادگيري از تجربه ها مفيد ولازم است ، اما عده اي عادت مي كنند كه تجربه هايشان را به موارد ديگركه زياد هم به موضوع مرتبط نيست ، تعميم دهند و لذا همين تجربه به جاي اينكه ذهن فرد راخلاق تر كند ، موجب كليشه اي شدن تفكر وي شده و نهايتاً هر چه بالاتر مي رود ، تجارب قبلي تبديل به قالب هاي كهنه تر و ريشه دارتر مي گردد .  اين وضع وقتي وخيمتر مي شود كه تجارب غير واقعي را به موضوعات ، غيرمرتبط واقعي سرايت دهيم ،چون سيستم اعصاب مغز تجربه غيرواقعي را ازخيالي تشخيص نمي دهد.

بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت : اگر فرد از تجارب خود درست استفاده كند و محيط مناسبي داشته باشد ، هرچه سنش بالاتر رود بايد خلاق تر شود (صمد آقایی, 1383).

شواهد علمي مبني بر اين كه خلاقيت از سن تمرد مي كند بوسيله پروفسورها روي سي لهمان [1] استاد دانشگاه  اوهايو مورد تحقيق قرار گرفته است . يكي از مطالعات وي بزرگاني را كه در زمان خويش ايده هایي كه اهميت جهاني داشته خلق كرده اند، مورد بررسي قرار داده است از 1000 موقعيت خلاق كه پروفسور لهمان ذكر نموده است متوسط سني كه اين ابداعات در آن سن واقع گرديده 74 سال بوده است . ( اسبورن، ترجمه : قاسم زاده ، 1368)

در رابطه بین سن و خلاقیت می توان گفت؛ اگر فرد از تجارب خود استفاده کند, و محیط مناسبی هم داشته باشد با افزایش سن , خلاق تر می شود. در غیر این صورت با بالا رفتن سن از خلاقیت وی کاسته خواهد شد (کیا ,1386).

[1]– Harvey c. lehman

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی-دانلود بسته هستند

:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی- دانلود متن کامل

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و محيط :

ارشميدس كار خود را در حمام انجام مي داد . نيوتن نيروي جاذبه را زير درخت سيب پيدا كرد . كليه اشخاص موفق به روش خاص خود خلاقند . سر آشپزي كه خود آموزگار خويش است ، هنگام دويدن در تپه هاي اطراف محل زندگي اش الهام مي گيرد و گياهان وحشي را پيدا مي كند . مايكل براز[1] طباخي را از مادرش آموخت و تخصص او گياهان وحشي و غير معمول است . مي گويد هفته اي چند بار در تپه ها مي دوم و در اين دويدن هاست كه به افكار و احساسات تازه است مي يابم . از طبيعت الهام مي گيرد و اميدوار است با غذاهاي خود فضايي خاص ، آزادي بيان احساس شگفتي و لذت زندگي را ابراز دارد . طباخي اش را با موسيقي جاز مقايسه مي كند و از نظر طراحي ، ظرافت سيال و لحظات سكوت ، شباهتهايي مي بيند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

چه چيزي محيط حمايت كننده براي خلاقيت به وجود مي آورد ؟

ابعاد بسياري دراين مقوله قرار ميگيرند : ناراضي بودن از وضع موجود ، همواره به دنبال بهبود بخشيدن و يا راههاي بهتر براي انجام كارها بودن ، تشخيص اين كه تكنولوژي ، ابزار رقابتي است كه مي تواند دستيابي به محصولات مشكل را ممكن مي سازد . در چنين محيطي ، ريسك حساب شده اي پذيرفته مي شود و بوروكراسي در حداقل ميزان است  (حائری زاده , 1381).

اسكچل[2] تفكرخلاق را معلول برخورد و ارتباط وسيع فرد با محيط مي داند ، به نظر او فرد براي تسلط بر محيط به خلق و ايجاد افكار تازه مي پردازد . تجربه درمعني عاميانه شايد نه تنها عامل بروزخلاقيت نباشد بلكه مانع آن نيز بشود . تجربه درمعني عاميانه بيشتر برعادت وخوگيري[3] دلالت دارد .خوگيري يعني فقدان واكنش جهت يابي به محركها .

درمقابل پديدة خوگيري ،حساس سازي يعني تقويت واكنش به يك تحريك قرار دارد . افراديكه فكرشان باز است كمترتحت تأثير عادات و تلقينات قرار ميگيرند و بهتر مي توانند محيط اطراف خود را بشناسند و به خلق افكار وعقايد تازه مبادرت كنند ( مقصودي ,1381) .

  1. Michael Bras
  2. Schaehtel

1-. Habituatie

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی- دانلود متن کامل بسته هستند

پایان نامه :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

خلاقيت و مغز :

مغز انسان كارگاهي است كه انديشه ها و تصورات ما درآنجا شكل مي گيرد . شناخت ما نسبت به نحوة كارشرطي بيست سال گذشته به طرز شگفت آوري افزايشي داشته است . دراينجا پاره اي واقعيت ها و فرآيندهاي مغز و نقش آنها را درتوانايي هاي خلاق خود ملاحظه خواهيم كرد .

كارآيي شگرف مغز انسان از سازمان يافتگي يك نوع سيستم ويژه نشأت مي گيرد كه بي نظمي و آشفتگي ، نظم و ترتیب ايجاد مي كند ، اما بجاي تشخيص نظمي نوين، نظمي  كهنه اي را تحميل مي كند.

سيستم مغز زيست و بقا را ممكن مي سازد و اما ماجراجويي و ريسك را دشوار مي كند.

بنظر مي رسد بر حسب يك برنامه وسيع كاربردي ، مغز بعنوان سيستم حافظه تكراري ، تبعيض گر، خود بزرگ بين و در مرحله بعد سازمان يافته است . مانند هر سيستم ديگري، چنين سيستمي از ويژگيهاي كاربردي مختص خود برخوردار است . در نوع بخصوص اين سيستم عملكردي عالي دارد و در نوع ديگر عملكرد سيستم ضعيف است. ( دوبونو، ترجمه: رضا خاني ، 1376)

نيمكره چپ بخش آگاهتر و منطقي تر مغز به نظر مي رسيد كه فرآيندهاي منطقي وجود انسان را كنترل مي كند (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نيمكرة راست كه به صورت جايگاه تخيل، شوخ و مجموعه نگر مشاهده گرديد كه مشخصة آن ابهام و استعاره است . به اين ترتيب چنين نتيجه گيري شد كه خلاقيت  به نيمكرة راست مغز ارتباط دارد كه ما ظاهراً در محيط عادي كار خود استفاده بسيار اندكي از آن مي كنيم اگر فقط مي توانستيم بيشتر با نيمكرة راست مغز خود كار كنيم مطمئناً خلاقيت در وجودمان جاري مي شد اين استدلال وسوسه انگيز بود كه بسياري از مفسران عنوان مي كردند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

نیمکره چپ مغز اطلاعات را بطور خطی, منطقی  و متوالی پردازش نموده و اساسا با اطلاعات شفاهی سر و کار دارد. نیمکره راست , اطلاعات را بطور غیر خطی, از طریق درک مستقیم (شهودی) و بطور همزمان پردازش نموده و با اطلاعات تصویری, شنوایی, عصبی و عاطفی سر و کار دارند (آقایی فیشایی, 1375).

متأسفانه تحقيقاتي كه از دهه 80 – 1970 آغاز شده است اين برداشت را تا حدي تار كرده است . واقعيت هاي آشكار شده بسيار پيچيده تر از قبل به نظر مي رسد و حتي مفسران معتبر نيز ديگر درباره كاركرد دقيق نيمكره هاي مغز اتفاق نظر ندارند  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

شمار زيادي از پردازش هاي پيچيده اطلاعات و كاركرد مفاهيم در سراسر مغز پخش شده و توافق قريب به يقيني وجود دارد كه فعاليتهاي خلاق در مراحل مختلف با بسياري از اين كاركردها يا تمام آنها ارتباط پيدا مي كند .همچنين نبايستي اين واقعيت را از نظر دور داريم كه بسياري از فرآيند هاي پيچيده فكري براي تحقق خود به هر دو قسمت مغز نياز دارد . درك لطيفه مثال خوبي در اين زمينه است زيرا مستلزم آن است كه اطلاعات هم از جنبه واقعيت و هم از نظر احساسي پردازش شود .

تمايزديگري كه شايد به اندازه تقسيم مغزبه دو نيمكره مفيد باشد تمايز ميان بخش آگاه مغز و بخش كمتر آگاه يا كاملاً نا آگاه آن است (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

بنظر می رسد هنگامی که مغز اطلاعات را پرازش می نماید , اطلاعاتی که به صورت منظم و هماهنگ است و با عواطف مثبت مرتبط است توسط نیمکره چپ پردازش می شود و هنگامیکه اطلاعات دارای ویژگیهای متضاد و متناقضند و با عواطف منفی مرتبط می باشند توسط نیمکره راست پردازش می شوند (آقایی فیشایی, 1375).

كاركردهاي والاتر: خلاقيت با بسياري از كاركردهاي والاتر مغز ارتباط دارد .

برداشتها از عوامل كليدي كاركردهاي والاتر معرفتي ما است و بخشي از روشهايي را تشكيل مي دهد كه براي درك و پردازش حجم عظيم اطلاعات و تبديل آنها به موادي قابل هضم وعملي به كار مي بريم . ادراك ما از مشخصه هاي عمده اي است كه ما را از موجودات ديگر متمايز مي سازد .

اما مفاهيم و برداشتها از كجا سرچشمه مي گيرند ؟

آنها در نتيجه توانايي ما نسبت به عموميت بخشيدن به تجربيات و طبقه بندي انديشه هايمان حاصل ميشود ناگفته پيداست كه هريك ازما مفاهيم يا برداشتهاي خود را به روشهاي كاملاً ويژه اي شكل مي دهيم اين خود ، نوعي كاركرد خلاقيت ما است توانايي شكل دادن وتجديد تشكل اطلاعات ، تسلط بسيار حساسي بر محيط اطرافمان بوجود مي آورد  (گرت لوایز, ترجمه : گروه کارشناسان ایران, 1381).

اگر شما مسئله اي را به صورت تحليلي و يا با نگاه بر آمار و ارقام حل مي كنيد و آن را در داخل فرمول منطقي يا فرآيند دنباله دار ( با توالي ) قرار مي دهيد . از سمت چپ مغز استفاده مي كنيد . اگر به دنبال الگوها و مقاديري هستيد كه تأثيرات حسي را در بردارد كه به شما يك ادراك شهودي از كل پديده اي مي دهد از سمت راست مغز استفاده كرده ايد (حائری زاده , 1381).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای پایان نامه :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بسته هستند

:اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

تکه هایی از این پایان نامه :

نظريه هاي خلاقيت :

محققين وصاحب نظران درطول تاريخ نظريه هاي فراواني درخصوص خلاقيت داده اند ، اما مهمترين و معروفترين آنها عبارتند از :

1- نظريه نبوغ ذاتي             genius

2- نظريه رفتار گرايان     nothing     new

3- نظريه افزايشي         incre   mental

4- نظريه ناگهاني             aha

پيروان نظريه نبوغ ذاتي معتقدند خلاقيت ذاتي است و قابل آموزش نيست در حالي كه امروزه كاملاً ثابت شده است كه خلاقيت هم قابل آموزش است و هم قابل پرورش .

پيروان نظريه رفتارگرايان معتقدند، هيچ چيز جديد نيست ؛ بلكه مجموعه عناصر قديم هستند درلباسي نو ، اين گروه خلاقيت را درتمامي ادوار تاريخ ، تركيب اجزاء و عناصر موجود يك كليت جديد مي دانند. به همين دليل ثبت اختراعات درگذشته به لحاظ قانوني همواره مشكلاتي در برداشته است . مراجع قانوني با تجزيه اختراعات به اجزاي تشكيل دهنده آنها ،  آسان بودن عمل تركيب جديد يا اجزايي كه از قبل موجود بوده را صادر مي كردند ، بنابر اين ، بسياري از درخواست هاي ثبت اختراع را نمي پذيرفتند. مثلاً ،طبق اين نظريه پاستور چگونگي سرايت امراض را كه اطباء از قبل مي دانستند و يا وجود موجودات ريز ميكروسكوپي را كه از زمان اسپا لايزافي شناسايي شده بود ، يك اكتشاف شناخته نمي شود چون وي فقط اين پديده را به همديگر ارتباط داده است !

همچنين آنها معتقدند لاوازيه ترازو را اختراع نكرد، چون انواعي از ترازو از قرنها پيش كاربرد داشته است

پيروان نظريه افزايشي معتقدند : خلاقيت و راه حل هاي خلاق طي فرآيندي به تدريج تكميل ، كنترل و هدايت مي شوند و به من انسان خطور مي كند ، بر عكس نظريه ناگهاني كه مي گويد راه حلهاي جديد ناگهان و در يك آن به ذهن مي رسد .

اما پيروان نظريه ناگهاني معتقدند : خلاقيت و راه حلهاي خلاق ، بدون برنامه و پيش بيني به صورت غير قابل كنترل ، غير مترقبه و ناگهاني به ذهن مي رسند و اين زماني است كه فرد مي گويد : آهان ! جواب مسأله را يافتم  (صمدآقایی , 1383).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه اصلي: آموزش خلاقيت بر افزایش نگرش كارآفرينانه بيكاران مؤثر است .

فرضيه های فرعي:

 1) آموزش خلاقيت بر افزایش رفتار كارآفرينانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بسته هستند