بایگانی برچسب: s

پایان نامه تعیین تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده

  عنوان کامل پایان نامه :بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا 2-6-3- عوامل روانی زمانی که کانر درخودماندگی را توصیف کرد این نکته را عنوان کرد که ویژگی­های شخصیتی والدین کودکان درخودمانده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 2-1 شیوه های فرزند پروری 2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری شيوه هاي پرورشي کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که داراي قواعد خشک و مستبدانه بود، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان

1-4 اهداف پژوهش 1-4-1 هدف اصلی هدف اصلی بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است. 1-4-2اهداف فرعی تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین باسبک های تفکر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روش های فرزند پروری یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است (جهانشاهی و قوام، 1386). مطالعات  بسیاری از جمله مطالعات هیبتی(1381)  نشان می دهد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارتباط عزت نفس با شیوه های فرزند پروری والدین

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:   بین سبک تربیتی والدین و شادکامی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین سبک تربیتی والدین و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین عزت نفس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه بررسی رابطه شادکامی و شیوه های فرزند پروری والدین

1-4 سئوالات پژوهش: 1-4-1 پرسش اصلی تحقیق (مسأ لۀ تحقیق): آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ 1-4-2 سئوالات فرعی: آیا بین شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رابطه تاب آوری در دانش آموزان و شیوه های فرزندپروری

تاب آوری: از دهه 1970به بعد،به تدریج تردید هایی پیرامون رسالت روان شناسی به عنوان علم مطالعه مشکلات و اختلالات روانی پدید آمد.با بروز این تردید ها رویکرد جدیدی تحت عنوان روان شناسی      مثبت گرا شکل گرفت که به جای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری دانش آموزان

اهداف پژوهش هدف اصلی: هدف کلی:بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان مقطع متوسطه دوم اهداف فرعی 1-بررسي رابطه بین نگرش مذهبی وتاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 2- بررسي رابطه بین شیوه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری و نگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان

1- فرزندپروری مقتدرانه این روش موفق ترین روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود.براي مطيع‌ سازي از استدلال و منطق بهره مي‌جويند،با کودک گفت‌وگو مي‌کنند و در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: